Quảng Ninh: Phát triển nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn (484 lượt xem)

Nghề nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn phát triển mạnh; bên cạnh các loài truyền thống như hàu Thái Bình Dương, tu hài… huyện đã đưa vào nuôi thử nghiệm một số giống mới như ngao hoa, ngao giá… tạo sự đa dạng, phong phú về thể loại và đem lại giá trị kinh tế cao, hình thành các khu vực nuôi tập trung, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
 
Các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn huyện duy trì diện tích nuôi 3.000 ha, thả nuôi cá lồng bè 4.500 ô lồng. Những tháng tiếp theo của năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng và triển khai các mô hình khuyến ngư có giá trị kinh tế cao; đồng thời, định hướng người dân phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả, đa dạng hóa các loại giống nuôi; gắn nuôi trồng với phát triển du lịch sinh thái biển đảo, đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Huyện Vân Đồn sẽ tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn huyện.  Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền các hộ nuôi thủy sản theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để kịp thời có biện pháp bảo vệ trong nuôi trồng, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong mùa mưa bão 2016.
 
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Vân Đồn cũng đã đề ra những giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực như phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tập trung, áp dụng nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP tập trung vào các sản phẩm chủ lực là nhuyễn thể, cá và các loại đặc sản như hải sâm, sá sùng, bào ngư… Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư xây dựng Trung tâm giống nhuyễn thể hoàn thành vào năm 2017, phấn đấu đến năm 2020, huyện sẽ chủ động sản xuất được trên 45% con giống hải sản chủ lực.

  • Số 10 - Tổ 2 - Khu 8 - Thị trấn Cái Rồng - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh
  • Hotline: 0983 017 358
  •  Email: dacsanvandon.quangninh@gmail.com
  • Website: haisanvandon.com.vn
  • Hỗ trợ khách hàng 01
  • 0983.017.358
  • Skype
  • Hỗ trợ khách hàng 02
  • 0333.793.085
  • Skype